УСЕНГАЗИЕВА ГУЛЬНАРА САБЫРКУЛОВНА «КЕСИПТИК ЛИЦЕЙЛЕРДИН ОКУУЧУЛАРЫНЫН ЭКОЛОГИЯЛЫК МАДАНИЯТЫН КАЛЫПТАНДЫРУУНУ ӨРКҮНДӨТҮҮ»