ДЖАКЫПОВ КУБАТБЕК КУЛАНЧИЕВИЧ «БОЛОЧОК МУЗЫКА МУГАЛИМДЕРИНЕ КОМУЗ КҮҮЛӨРҮ АРКЫЛУУ ЭСТЕТИКАЛЫК ТАРБИЯ БЕРҮҮНҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ШАРТТАРЫ»